DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

chovkoni.wbs.cz

Zemědělská činnost

Hospodaříme zejména na půdě vlastní a půdě naší rodiny.

Naše zemědělská výroba je založena na pěstitelských technologiích a způsobech, které umožňují a

zaručují minimální používání pesticidů. Zároveň tedy tyto výpěstky osahují jen stopová rezidua pesticidů.

Těmito obilninami krmíme naše zvířata.

Šetříme tak přírodu, životní prostředí a zachováváme funkční schopnost půdy.

Nehrozí, že by se půda pronájemcům někdy vracela ve stavu neplodnosti.

Nemáme mnohatunové kolosy traktorů a těžké pracovní stroje o velikých záběrech, kterými drancují pole velké 

zemědělské koncerny nebo i soukromníci nemající živočišnou výrobu či jiná zvířata. Za účelem co nejvyššího výnosu

za cenu znehodnocování cizích nemovitostí.

Pojíždění po polích těžkou technikou hrozí nenávratnému hutnění půdy, pozemky ztrácí nebo již ztratily

svoji kyprost, nasákovost a propustnost dešťové vody do spodních vrstev a spodních vod.

 

 

 

 

Nabízíme prodej obilnin a vajec.